Novinky a události
Prohlášení
Do sekce "Akcionáři" byl vložen dokument Prohlášení účastnických cenných papírů - akcií za neplatné.O společnosti
VIKA Kameničná a.s. vznikla 30.6.1996 transformací Zemědělského družstva Kameničná.
Podniká především v zemědělské prvovýrobě a v současnosti hospodaří na 1200 ha zemědělské půdy, z toho je 750 hektarů orné půdy a 450 hektarů trvalých travních porostů. Společnost má 52 stálých zaměstnanců.

VIKA Kameničná a.s. se nachází v oblasti Žamberecké vrchoviny,na katastru obcí Kameničná, Helvíkovice, Žamberk, Dlouhoňovice. Nejvyšší nadmořská výška činí 520 m, nejnižší 380 m. Zemědělská půda zájmového území je téměř úplně ohraničena lesy.

Roční úhrn srážek se pohybuje kolem 830 mm,ve vegetačním období 492 mm.Průměrná roční teplota vzduchu je 6,6 C. Délka vegetačního období je 151 dní. Půdy jsou tvořeny výhradně opukami a slínovci, proto jsou jilovitohlinité a jílové, náchylné k přemokření.

Rostlinná výroba je zaměřena především na zajištění krmivové základny. Pěstuje zejména tyto plodiny: obiloviny 200 ha, brambory konzumní 15 ha, silážní kukuřici 200 ha, ostropestřec 65 ha a pícniny na orné půdě 200 ha.
V živočišné výrobě se společnost specializuje na chov dojnic 330 ks s uzavřeným obratem stáda.
Společnost je hlavním dodavatelem objemných krmiv pro bioplynovou stanici společnosti Kavema s.r.o.
V rámci svých možností poskytuje služby zemědělskou technikou při sklizni obilovin, dopravě, rozmetání hnoje, vyvážení digestátu a kejdy včetně aplikace kejdovačem.