top of page
image%20(1)_edited.jpg

VIKA Kameničná a.s.

Domů
Snímek obrazovky 2021-04-26 v 7.59.00.pn
Untitled.png

VIKA Kameničná a.s. zahájila v roce 2017 realizaci projektu s podporou PRV (Programu rozvoje venkova) s názvem a cílem:

Název projektu – Investice do ŽV
Cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Aktuality

IMG_0994.PNG

Prodej brambor zahájen.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Více informací
na telefonním čísle: 731 449 735

Bez názvu4.png

Předmětem projektu je pořízení 4ks dojicích robotů a modernizace produkční stáje včetně technologie ionizace 4 ks a modernizace hnojiště.

Snímek obrazovky 2024-03-15 v 15.10.55.png

Bramborárna

Naše nabídka:

Brambory a české vejce
Brambory pozdní

České vejce velikost L - plato

Spoustu dalších produktů: Bramborářův krámek
 

Otevírací doba: Po-Pá 10:00-12:00, 13:00-17:00

Telefonní kontakt pro informace

Vedoucí bramborárny: +420 733 115 722

image.jpeg
kolar-io-YNP2p8bAflo-unsplash_edited_edited.jpg

O společnosti

Společnost VIKA Kameničná je typickou rodinnou farmou vlastněnou bratry Markovými Bedřichem a Jiřím.
Jejich selské kořeny sahají několik generací zpět a 
celý dosavadní život věnovali zemědělství. Seznámení se zemědělstvím započalo doma „na statku „ kde vyrůstali. Vždy se svým dědem a otcem obhospodařovali záhumenku a chovali od králíků až po býky a dojnice. Děda Bedřich pocházel z Horní Čermné a na Orlici
 r. 1936 zakoupil statek od p. Pavlišty s výměrou cca 12 ha. Otec Bedřich vykonával v místním JZD a následně ve SZP VKT (velkokapacitním teletníku) funkci mechanizátora. Z tohoto důvodů byli doma obklopeni zemědělskou technikou, která vždy byla na velmi dobré úrovni. Ze strany matky Anny rozené Hubálkové zdědili taktéž sedláckou krev. Děda František Hubálek hospodařil v Kunvaldu a na Celném, kde v letech 1949 – 53 působil na pozici předsedy družstva. Pracovní začátky obou bratrů jsou v JZD Podorlicko Mistrovice a VKT v Letohradě Orlici.


Vzhledem ke svému vzdělání a lásce k mechanizaci započali po revoluci s prodejem a servisem zemědělské techniky. V této etapě života vybudovali prodejní a servisní střediska pro společnost JOHN DEERE v Paceřicích, Smiřicích, Helvíkovicích a Šumperku.


Potřeba tvořit něco nového a být pro společnost a obyvatele naší země přínosem však zvítězila. Rozhodli se vrátit do zemědělské prvovýroby do společnosti VIKA Kameničná a.s.


Společnosti VIKA Kameničná a.s. je zemědělská farma hospodařící v podhůří Orlických hor na výměře 1300ha. Společnost zaměstnává 48 pracovníků. Ve vedení je 6 pracovníků s vysokoškolským vzděláním v oboru. Vysoká odbornost a vzdělání zajištuje pro společnost kvalitu vykonávaných prací s využíváním moderních způsobů hospodaření a aplikaci výzkumu a vývoje do praxe především se zaměřením na ochranu životního prostředí a zefektivnění výroby. Hlavním mottem společnosti je klasická zemědělská výroba v souladu s přírodou. Z tohoto důvodu společnost neopustila výrobu konzumních brambor, na farmě Kněžství chová dojnice a nepěstuje např. řepku z důvodů vysoké potřeby pesticidů a fungicidů.


Společnost ve své dceřinné společnosti VEMAS a.s. jako jedna z mála v ČR chová prasnice, selata a jatečná prasata. Je třeba si uvědomit, že výroba vepřového masa v české republice v současné době nepokrývá 50% národní spotřeby. Výrobní výsledky jsou však na vysoké úrovni. V letech 2016, 2017 a 2018 společnost VEMAS obsadila 1. místo v užitkovosti s plemenem PIC v české republice.


Tyto výsledky a ekonomika výroby vepřového je umožněna i bioplynovou stanicí, která se nachází v areálu VEMAS a.s.
Ekologickým přínosem BPS je:

 1. snížení NH3 /amoniaku, čpavku/ v ovzduší. Využíváním digestátu a seperátu pro hnojení rostlin se v maximální míře snižuje užití průmyslových hnojiv a do půdy jsou vkládány látky přirozeného oběhu v přírodě.

 2. Využití ekologického tepla pro vytápění areálu VEMAS, pivovaru JELEN a v neposlední řadě nemocnice v Žamberku OLU Albertinum. Zde je teplo dopravováno na vzdálenost 1,9 km teplovodem umístěným 80 cm pod povrchem. Ekonomický přínos pro zřizovatele /Pardubický kraj/ této nemocnice je ve výši 20% oproti standartnímu vytápění. V absolutní částce šetří naše zdravotnictví více než 300.000,- Kč/rok.

Každé ráno začínáme společnou snídaní a rozdělením práce.

image (3).jpg

Ke stažení:

PRV VIKA

Bramborárna
O společnosti

České zemědělství a pesticidy
Společnost VIKA Kameničná a.s. v roce 2018 spotřebovala 0,76 kg/ha účinné látky na hektar. Tj. méně než ½ průměru České republiky a 1/10 Belgie a Itálii.
K nahlédnutí zde

image (4).jpg
Obchod

Obchod

Živočišná výroba

Nabízíme:

 • telata

 • zástav. býci

 • dojniceKontakt:
Zootechnik - Dita Mašterová

tel: +420 731 449 730
mail: zootechnik@vikakamenicna.cz

Rostlinná výroba

Nabízíme:

 • obiloviny

 • travní semena

 • hrách

 • pelušku


Kontakt:

tel.: +420 734 131 669
e-mail: agronom@vikakamenicna.cz
Obchod - bramborárna

Prodej:
pondělí - pátek: 10-12:00, 13:00-17:00 hod.

Sortiment zboží:

Brambory konzumní (odrůdy sezóny 2021/22)

 • Přílohové: Milva, Marabel

 • Salátové: Dali, Anrtonia, Anuschka

 • Červené salátové: Laura


baleno v pytlích á 25, 10 kg nebo volně

Brambory ke krmení (baleno v pytlích á 25 kg)

Cibule (pytle á 5kg)

Jablka (volně)

Mák (baleno á 0,5 kg)

Kmín (baleno á 0,25 kg)


Kontakt:
Michal Kubíček
tel.: +420 733 115 722
e-mail: vika@vikakamenicna.cz

Služby mechanizace

Cena dohodou!

Kontakt:
Mechanizátor - Miloslav Brožovský

tel.: +420 731 449 733
e-mail: mechanizator@vikakamenicna.cz

Nabídka služeb
Vývoz a aplikace digestátu, kejdy

 

 • Tatra T158 Phoenix + 30 m3 cisterna 3 ks

 • aplikátor Zunhammer 18,5 m3 a 11 m3


Autodoprava
 

 • DAF XF + návěs s posuvným dnem

Sklizeň pícnin
 

 • sklízecí řezačka JOHN DEERE 7380

 • senáž 3 m sběrač

 • kukuřice 6 m Kemper

 • mačkací válce KERNELSTAR


Sklizeň obilnin
 

 • sklízecí mlátička JOHN DEERE T660 HILLMASTER


Zemní práce, nakládání a skládání materiálu
 

 • kolový nakladač VOLVO L110G

 • manipulátor JCB 4 tuny a DIECI 6 tun

 • grédr SHM 4


Traktorové práce
 

 • zemědělské práce

 • doprava - převoz materiálů


Podmítka a hloubkové kypření
 

 • podmítač HORSCH Terrano 5 FX + Fendt 924 (230 k)


Opravárenství zemědělských strojů, traktorů a nákl. automobilů
 

 • dílna v Kameničné

Zaměření

image (5).jpg

Živočišná výroba

Chov krav českého strakatého plemene je zaměřen na kombinovanou produkci mléka a masa.

Na fotografii je kráva CZ 210229 953 (o. SAL-073 Argen), která získala 1.místo v kategorii starší krávy v soutěži Orlický pohár 2012.

Krávy jsou ve volném ustájení na farmě Kněžství v průměrném počtu 330 ks. Podstatná část ustájených jalovic je v Dlouhoňovicích, kde ve čtyřech stájích je průměrně 250 ks. V Kameničné odchováváme zástavové býčky.

V roce 2017 jsme dosáhli průměrné užitkovostí 8400 l na dojnici.

Veškerou naši produkci mléka dodáváme do Brazzale Moravia a.s., kde naše kvalitní mléko při průměrných složkách 4,08 % tuku a 3,70 % bílkovin je velmi žádanou surovinou pro výrobu originálního parmazánového sýra Gran Moravia.

Od roku 2007 jsme opět držitelem osvědčení o chovu skotu IBR prostého, což nám otevřelo cestu k dalšímu prodeji plemenných zvířat.

Průměrně za rok odchováme 365 telat s minimálním úhynem do 4 %. Velký podíl na zlepšení odchovů nám umožnil individuelní venkovní odchov telat.

Veškeré jalovičky zařazujeme dále do vlastního chovu a býčky odchováváme pro zástavový chov.

Rostlinná výroba

Činnost rostlinné výroby je daná podhorskou oblastí a dělí se na:
 

 • zajištění objemných a jadrných krmiv pro živočišnou výrobu

 • výroba vstupních surovin pro bioplynovou stanici společnosti Kavema s.r.o.

 • pěstování tržních plodin

 • množení osiv pro osivářské firmy

 • pěstování konzumních brambor

 • posklizňová úprava zrnin


Rostlinná výroba se především zabývá produkcí objemných krmiv, které jsou základem chovu skotu. Dobré zkušenosti máme s pěstováním kukuřice na siláž a mokré zrno a s pěstováním hrachu na senáž. Pro chov skotu pěstujeme krmné obiloviny,které zpracováváme ve vlastní míchárně jadrných krmiv.

Z tržních plodin můžete u nás koupit jarní ječmen, tritikale, oves a konzumní brambory. Pro semenářské organizace množíme jetel luční, jetel nachový, svazenku, jílek mnohokvětý, kostřavu luční a oves.

Posklizňová linka je vybavena čističkou obilí.

Služby mechanizace

Traktorové práce
 

 • traktory TATRA PHOENIX
  - cisterny na vývoz digestátu
  - sklápěcí návěsy
  - návěs s posuvným dnem

 • traktory JOHN DEERE a FENDT
  - práce v dopravě
  - příprava půdy a setí
  - sklizeň pícnin

 • unifikovaná řada Zetor I., II.


Autodoprava
 

 • DAF XF + návěs s posuvným dnem


Odkamenění pozemku, sázení brambor včetně moření a přihnojení
 

 • rýhovač REKIE

 • separátor REKIE

 • sazeč REKIE


Podmítka a hloubkové kypření
 

 • podmítač HORSCH Terrano 5 FX + Fendt 924 (230 k)


Aplikace průmyslových, organických hnojiv + chem. ošetření plodin
 

 • rozmetadlo umělých hnojiv AMAZONE (prac. záběr 18 - 24 m)

 • rozmetadlo organických hnojiv T 088

 • postřikovač HARDI (záběr 18 m)


Sklizeň pícnin
 

 • disková rotační lišta bez kondicionéru (prac. záběr 8,5 m)

 • obraceč píce (prac. záběr 6,7 m)

 • středový shrnovač píce (prac. záběr 9 - 12,5 m)

 • boční shrnovač píce (prac. záběr 6,5 m)

 • sklízecí řezačka JOHN DEERE 7380i


Sklizeň obilnin
 

 • sklízecí mlátička JOHN DEERE T660 HILLMASTER


Sklizeň kukuřice na siláž
 

 • sklízecí řezačka JOHN DEERE 7380i


Zemní práce, nakládání a skládání materiálu
 

 • VOLVO L110G

 • manipulátor JCB

 • manipulátor DIECI AGRIMAX 65.8

 • grédr SHM 4

 • otočný nakladač T 174.2Opravárenství zemědělských strojů, traktorů a nákl. automobilů
 

 • dílna v Kameničné, pneuservis

Zaměření

Kontaktní údaje

Ředitel společnosti
Ing. Jiří Majvald


tel.: +420 731 449 731
e-mail: majvald@vikakamenicna.cz


Zootechnik
Dita Mašterová


tel.: +420 731 449 730
e-mail: zootechnik@vikakamenicna.cz


Mechanizátor
Miloslav Brožovský


tel.: +420 731 449 733
e-mail: mechanizator@vikakamenicna.cz

Děkujeme za zprávu.

Ekonom
Bc. Romana Barvínková


tel.: +420 731 421 671
e-mail: ekonom@vikakamenicna.cz


Vedoucí bramborárny

tel.: +420 733 115 722
e-mail: bramborarna@vikakamenicna.cz


Finanční oddělení
Bc. Kateřina Barvínková - fakturace

 

tel.: +420 731 449 738

e-mail: fakturace@vikakamenicna.cz


Petra Veverková - mzdová účetní

tel.: +420 731 449 735
e-mail: 
mzdy@vikakamenicna.cz


Evidence pozemků
Eva Beranová


tel.: +420 731 421 672
e-mail: pozemky@vikakamenicna.cz

Společnost VIKA Kameničná a.s.,Kameničná 100, Žamberk IČO: 25252097 prohlašuje, že bude osobní údaje vyplněné v poptávkovém formuláři zpracovávat pouze za účelem vyhotovení obchodní nabídky a pro zajištění služeb souvisejících s charakterem poptávky. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám a společnost je bude chránit v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Kontaktní informace

VIKA Kameničná a.s.

Kameničná čp. 100
564 01 Žamberk

tel.: +420 731 449 735
e-mail: vika@vikakamenicna.cz

Kanceláře ředitele společnosti, ekonoma, účetních a evidence půdy byly přesunuty do sídla společnosti VEMAS a.s., Na Drahách 444, Žamberk.
Kanceláře agronoma, mechanizátora, zootechnika a vedoucího bramborárny zůstávají na adrese sídla společnosti VIKA Kameničná a.s., Kameničná 100.

IČ: 25252097
DIČ: CZ25252097
ZDE SE NACHÁZÍME
Kontakt
bottom of page